Jak dosáhnout u pacientů s mCRC ve 3. linii maximálního léčebného přínosu?

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů

Souhrn

Ve čtvrtek 24. ledna proběhlo v pražském Clarion Congress Hotelu v rámci dnů 10. Prague ONCO minikolokvium pod záštitou společnosti Servier, které se věnovalo otázce, jak dosáhnout u pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) ve 3. linii maximálního léčebného přínosu. Se svými přednáškami na něm vystoupili Prof. Marc Peeters, MD, PhD. (Antwerp University Hospital, Multidisciplinary Oncology Center Antwerp, Belgium), Ass. Prof. Alexander Stein, MD (University Cancer Center Hamburg, Germany) v zastoupení MUDr. Stanislava Batka (Radioterapeuticko- onkologické oddělení FN Motol, Praha) a doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky