Souboj titánů – odborné sympozium Sanofi Genzyme na PRAGUE ONCO 2019

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z kongresů

Souhrn

Dne 24. ledna 2019 se v rámci odborného setkání PRAGUE ONCO konalo minikolokvium podpořené společností Sanofi Genzyme s názvem „Souboj titánů“. Přednášejícími byli prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA (Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň) a prof. MUDr. Luboš Petruželka, Ph.D., CSc. (Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, ÚRO NNB, Katedra klinické onkologie IPVZ, Praha). Minikolokvium bylo pojato jako diskuse nad dvěma klinickými případy z praxe.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky