Účinnost anti-VEGF terapie (aflibercept) u pokročilého kolorektálního karcinomu

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Linke
Autoři - působiště: Onkologická klinika FN Motol, Praha

Po selhání 1. linie paliativní chemoterapie na bázi oxaliplatiny u pokročilého kolorektálního karcinomu (CRC) je následně většinou využit režim 2. linie – FOLFIRI. Přídatná biologická léčba bývá zvolena dle složení předchozí terapie a léků užitých v 1. linii. Pokud jsou pacientovi bez mutace RAS v 1. linii podávány anti-EGFR protilátky, je možné ve 2. linii použít bevacizumab či aflibercept (klinická studie VELOUR), příp. má k dispozici data, ale pro praxi zůstává zatím nedostupný ramucirumab (klinická studie RAISE). Při předchozím užití bevacizumabu v 1. linii paliativní léčby u RAS-nemutované choroby by bylo vhodné do 2. linie léčby zařadit lék ze skupiny anti-EGFR (problém je však v tom, že pro cetuximab máme data pouze v kombinaci s netypickou 2. linií chemoterapie FOLFOX a pro panitumumab ve 2. linii s chemoterapií FOLFIRI jen data z klinické studie II. fáze). I v těchto případech však lze aplikovat aflibercept a anti- -EGFR terapii přesunout do 3. linie paliativní terapie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky