Nové možnosti v léčbě nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Katolická, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologicko-chirurgické oddělení FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: nemetastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty, přežití bez přítomnosti metastáz, enzalutamid, apalutamid, darolutamid
Citace: Katolická J. Nové možnosti v léčbě nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Farmakoterapie 2019;15(2):229–235.

Souhrn

Androgen-deprivační léčba (ADT) zůstává základem terapie pro M0 CRPC (nemetastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty). Studie III. fáze poskytly údaje o zlepšení přežití bez progrese, pokud je ADT rozšířena o novější inhibitory dráhy AR (androgenní receptor). Studie SPARTAN prokázala, že přežití bez metastáz (MFS) u pacientů léčených apalutamidem + ADT je 40,5 měsíce ve srovnání se 16,2 měsíce u pacientů, kteří dostávali standardní ADT + placebo. Studie PROSPER prokázala, že MFS u pacientů léčených enzalutamidem + ADT bylo 36,6 měsíce ve srovnání s 14,7 měsíce u pacientů, kteří dostávali standardní ADT. Darolutamid může být další potenciální léčebnou možností pro M0 CRPC.

Literatura

Katolická J. Nové možnosti v léčbě nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Farmakoterapie 2019;15(2):229–235.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky