olaparib

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Autoři - působiště: Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: olaparib, ovariální karcinom, inhibitor PARP
Citace: Fínek J. Olaparib. Farmakoterapie 2019; 15(2):236–241.

Souhrn

Olaparib je účinným perorálním inhibitorem PARP. Je indikován k léčbě pacientek s recidivujícím high-grade serózním epiteliálním ovariálním karcinomem, který je charakterizován mutací BRCA a citlivostí k platině. Mezi zásadní klinická hodnocení s olaparibem patří studie 19 a klinický program SOLO.

Účinnost olaparibu však byla prokázána i u jiných malignit, nově např. u karcinomu prsu nesoucího dědičnou mutaci BRCA1/2. Olaparib je dále zkoušen i u jiných diagnóz, např. u metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty, v kombinaci s radioterapií u glioblastomu, u metastatického pankreatického karcinomu po selhání platiny, triple-negativního karcinomu prsu či u nemalobuněčného i malobuněčného karcinomu plic. Hodnocena je také účinnost olaparibu v různém postavení, tedy jak v léčbě udržovací, kurativní, tak i v adjuvanci.

Literatura

Fínek J. Olaparib. Farmakoterapie 2019; 15(2):236–241.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky