Trastuzumab emtansin v léčbě reziduálního HER2-pozitivního karcinomu prsu

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: karcinom prsu, HER2-antigen, trastuzumab, T-DM1, neoadjuvantní léčba, patologická kompletní remise, pCR, reziduální nemoc
Citace: Tesařová P. Trastuzumab emtansin v léčbě reziduálního HER2-pozitivního karcinomu prsu. Farmakoterapie 2019;15(2):242–246.

Souhrn

Ve studii KATHERINE bylo 1 486 pacientek s HER2-pozitivním karcinomem prsu, které měly reziduální invazivní karcinom po předoperační chemoterapii a léčbě trastuzumabem, náhodně přiřazeno buď k pokračování v adjuvantním podávání trastuzumabu, nebo změně léčby na trastuzumab emtansin (T-DM1), konjugát protilátky trastuzumabu a chemoterapeutika emtansinu. Pacientky, které dostávaly trastuzumab emtansin, měly riziko recidivy karcinomu prsu nebo úmrtí o 50 % nižší než ty, které pokračovaly v léčbě trastuzumabem, s absolutním rozdílem 11,3 % v rámci tříletého přežití bez invazivního onemocnění (IDFS).

Literatura

Tesařová P. Trastuzumab emtansin v léčbě reziduálního HER2-pozitivního karcinomu prsu. Farmakoterapie 2019;15(2):242–246.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky