Prevence tromboembolické nemoci u onkologických pacientů

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Jana Nevoránková
Autoři - působiště: Interní oddělení Nemocnice Broumov, Oblastní nemocnice Náchod
Klíčová slova: žilní tromboembolismus, LMWH, tromboprofylaxe
Citace: Nevoránková J. Prevence tromboembolické nemoci u onkologických pacientů. Farmakoterapie 2019;15(2):247–251.

Souhrn

Žilní tromboembolismus (TEN), zejména hluboká žilní trombóza a plicní embolie, představuje závažné a život ohrožující komplikace onkologických pacientů. Příhody TEN zvyšují celkovou morbiditu, mortalitu a ve svých důsledcích zhoršují kvalitu života pacientů. Blízký vztah mezi malignitou a trombózou je dlouhodobě znám. Udává se, že přítomnost malignity zvyšuje riziko TEN 4–7x. V prevenci TEN se u pacientů s malignitami používají nízkomolekulární hepariny (LMWH).

Literatura

Nevoránková J. Prevence tromboembolické nemoci u onkologických pacientů. Farmakoterapie 2019;15(2):247–251.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky