Regorafenib – postavení léku v současné běžné praxi onkologa

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Zdeněk Linke
Autoři - působiště: Onkologická klinika FN Motol, Praha
Klíčová slova: regorafenib, tyrosinkinázový inhibitor, gastrointestinální stromální tumor, kolorektální karcinom, hepatocelulární karcinom
Citace: Linke Z. Regorafenib – postavení léku v současné běžné praxi onkologa. Farmakoterapie 2019;15(2):252–256.

Souhrn

Regorafenib je potentní multikinázový inhibitor blokující řadu signálních drah (kinázy receptorů celé rodiny VEGFR, kinázu receptoru pro PDGF, mutované onkogenní kinázy KIT, RET, BRAF a p38 MAP). Toto široké působení je výhodné zejména u silně předléčených pacientů, u nichž při protinádorové léčbě probíhající v několika liniích dochází k aktivaci patologických signálních drah. Z hlediska počtu indikací se regorafenib stává jedním z biologických léčiv s nejširším použitím v rámci onkologických diagnóz. V současné době je regorafenib v České republice indikován k léčbě pokročilého gastrointestinálního stromálního tumoru, u pokročilého kolorektálního karcinomu a u pokročilého hepatocelulárního karcinomu.

Literatura

Linke Z. Regorafenib – postavení léku v současné běžné praxi onkologa. Farmakoterapie 2019;15(2):252–256.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky