Nádorová mutační nálož z pohledu molekulární patologie

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: prof. RNDr. Ondřej Slabý, Ph.D.
Autoři - působiště: Oddělení molekulární patologie, Ústav patologie FN Brno, Brno; Středoevropský technologický institut (CEITEC), Masarykova univerzita, Brno; Masarykův onkologický ústav, Brno
Klíčová slova: nádorová mutační nálož, TMB, checkpoint inhibitory, sekvenování nové generace, molekulární patologie
Citace: Slabý O. Nádorová mutační nálož z pohledu molekulární patologie. Farmakoterapie 2019; 15(2):279–285.

Souhrn

Imunoterapie založená na checkpoint inhibitorech patří mezi inovativní léčebné postupy četných typů pokročilých nádorových onemocnění. Nedávná data ukázala, že nádorová mutační nálož (TMB), tzn. počet somatických mutací v nádorovém genomu na 1 Mb, by mohla hrát významnou roli jako prediktivní biomarker v imunoonkologii. Všechny laboratorní přístupy ke stanovení TMB jsou v současnosti založené na různě modifikované technologii sekvenování nové generace. Vyvíjeny jsou také metody pro stanovení TMB z cirkulující nádorové DNA. TMB v současnosti představuje hodnotný prediktivní biomarker pro léčbu checkpoint inhibitory, který má potenciálně významnou klinickou využitelnost, nicméně jeho implementaci do klinické praxe bude muset předcházet standardizace/harmonizace experimentálních a bioinformatických postupů jeho stanovení.

Literatura

Slabý O. Nádorová mutační nálož z pohledu molekulární patologie. Farmakoterapie 2019; 15(2):279–285.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky