Nádorová mutační nálož – pohled klinického onkologa

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
MUDr. Jan Špaček, Ph.D.
Autoři - působiště: Onkologická klinika 1. LF UK VFN a ÚVN, NNB ÚRO, Katedra klinické onkologie IPVZ, Praha
Klíčová slova: nádorová mutační nálož, TMB, checkpoint inhibitory
Citace: Petruželka L, Špaček J. Nádorová mutační nálož – pohled klinického onkologa. Farmakoterapie 2019;15(2):286–290.

Souhrn

Léky ze skupiny checkpoint inhibitorů představují důležitou součást dostupné protinádorové imunoterapie. Výběr skupiny nemocných, kteří budou mít z imunoterapie největší prospěch, a to pomocí kombinace prediktivních biomarkerů, je však do budoucna nezbytný. Jedním ze slibných prediktivních markerů, které jsou v současnosti intenzivně sledovány, je nádorová mutační nálož (TMB). Prediktivní sílu TMB jako imunitního biomarkeru dokládají pozorování vyšší účinnosti imunoonkologie u NSCLC, melanomů a karcinomů močového měchýře s vysokou TMB. Využití TMB jako prediktivního biomarkeru pro účinnost imunoterapie u NSCLC už bylo ověřeno i v klinických studiích III. fáze. Využití TMB v klinické praxi je zatím limitováno především variabilitou testů stanovujících TMB a obecně chybějící standardizací detekčních metod TMB a způsobů hodnocení získaných dat.

Literatura

Petruželka L, Špaček J. Nádorová mutační nálož – pohled klinického onkologa. Farmakoterapie 2019;15(2):286–290.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky