Kabozantinib – inovace v 1. a 2. linii léčby mRCC a 2. linii HCC: účinnost, bezpečnost a korelace incidence nežádoucích účinků s účinností léčby

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Kabozantinib je malá molekula, která inhibuje více receptorových tyrosinkináz zapojených do růstu nádoru a angiogeneze, do patologického remodelování kostí, lékové rezistence a metastatické progrese nádorového onemocnění. Kabozantinib neinhibuje pouze dráhu VEGF, ale i jiné tyrosinkinázy, jako jsou např. MET a AXL, RET, ROS1, TYRO3, MER, KIT, TRKB a další. Zvláštní pozornost si vysloužily zejména tyrosinkinázy MET a AXL, které jsou v nadměrné míře exprimovány u světlobuněčného renálního karcinomu (RCC) a je o nich známo, že jsou spojeny s přežíváním nádorových buněk a s rozvojem rezistence na inhibitory dráhy VEGF. Multikinázová inhibice kabozantinibu je inovací v terapii RCC v porovnání s ostatními tyrosinkinázovými inhibitory (TKI). Inhibice AXL a MET daná kabozantinibem se zásadním způsobem podílí na překonání rezistence, která může vzniknout tradiční cestou, přes receptory pro VEGF.

Komentář ke studii

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky