Paklitaxel v kombinaci s trastuzumabem a pertuzumabem u pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu – pětileté výsledky studie II. fáze

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Trastuzumab a pertuzumab jsou humanizované monoklonální protilátky cílené proti receptoru HER2, které mají komplementární mechanismus účinku a vykazují synergické protinádorové působení. Kombinace trastuzumabu a pertuzumabu s docetaxelem aplikovaných každé 3 týdny u pacientek s HER2-pozitivním metastatickým karcinomem prsu (MBC) byla hodnocena v rozsáhlé randomizované studii III. fáze CLEOPATRA, v níž tato terapie vedla k signifikantnímu prodloužení přežití bez progrese (PFS) i celkového přežití (OS), a stala se tak standardem léčby pro tuto skupinu nemocných. Dále bylo zjištěno, že paklitaxel podávaný týdně je lépe snášen a rovněž účinnější než docetaxel aplikovaný každé 3 týdny. Tyto skutečnosti vedly k navržení studie hodnotící účinnost trastuzumabu a pertuzumabu v kombinaci s paklitaxelem u pacientek s HER2-pozitivním MBC. Co se týká účinnosti, studie splnila svůj primární cíl (četnost šestiměsíčního PFS dosáhla 86 %), přičemž nebyly zaznamenány žádné případy symptomatické systolické dysfunkce levé komory (LVSD) ani febrilní neutropenie.

Komentář ke studii

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky