buněčLarotrectinib – nová možnost v léčbě nádorů s fúzí genu NTRK

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Nádory charakterizované fúzí genu NTRK se objevují v případě, že dojde k fúzi genu NTRK s jiným nezávislým genem (dosud bylo identifikováno přes 60 možných partnerských genů). Fúze se může účastnit některý z typů genu NTRK (NTRK1, NTRK2 nebo NTRK3), kódující tyrosinkinázové receptory pro neutrofiny TRKA, TRKB či TRKC. Touto fúzí se aktivuje nebo dochází k nadprodukci proteinu TRK, čímž je spuštěna celá signalizační kaskáda. Fúze NTRK představuje onkogenní spouštěč podporující buněčný růst, diferenciaci a přežívání neuronů. To v důsledku vede k rozvoji nádoru, který však není limitovaný na konkrétní typy tkání či orgánů, ale může se objevit v jakékoliv části těla, a to jak u pediatrické, tak u dospělé populace. Fúze genu NTRK se týká přibližně 1 % všech solidních nádorů.

Záchyt fúze NTRK se však významně zvyšuje (5–75 %) u vybraných typů vzácných pediatrických nádorů (infantilní fibrosarkom, kongenitální mesoblastický nefrom, papilární karcinom štítné žlázy či melanom u dětí) nebo některých vzácných nádorů, které se objevují jak u dětí, tak i dospělých (sekreční karcinom slinných žláz mamárního typu, sekreční karcinom prsu). Fúze NTRK je nejvíce charakteristická pro pacienty s infantilním fibrosarkomem.

Poznání významu fúze NTRK odstartovalo nový výzkumný cíl protinádorové léčby, která byla založena na inhibici proteinů TRK. Takovým lékem je nyní perorálně podávaný larotrectinib – malá molekula, která funguje jako vysoce senzitivní inhibitor TRK. Larotrectinib se váže na TRKA, TRKB i TRKC a blokuje je, čímž brání aktivaci TRK. Výsledkem je indukce buněčné apoptózy a buněčného růstu v nádorech, které mají overexpresi TRK.

Na základě poolovaných dat ze tří otevřených klinických studií (LOXO-TRK-14001, SCOUT a NAVIGATE) dostal larotrectinib v listopadu 2018 první schválení v USA, a to k léčbě nádorů s fúzí genu NTRK. Nyní probíhá schvalovací řízení s larotrectinibem i v rámci EMA.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky