Sekvence léčby u metastatického renálního karcinomu (mRCC): výsledky účinnosti z českého registru RENIS

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Data o účinnosti léčebných sekvencí u pacientů s metastatickým renálním karcinomem (mRCC) jsou navzdory jejich celosvětovému používání limitovaná. Klinické studie se zaměřují vždy na účinnost jedné molekuly, avšak nikdy cíleně na samotnou sekvenci léčby. V České republice byl v červnu 2007 z podnětu České onkologické společnosti ČLS JEP iniciován projekt RENIS. Jedná se o neintervenční poregistrační databázi zaměřenou na sběr epidemiologických a klinických dat pacientů s karcinomem ledvin léčených cílenou léčbou v České republice. Aktuálně registr sleduje léčbu těmito léky: sorafenib, sunitinib, temsirolimus, everolimus, bevacizumab a pazopanib, a to v podmínkách reálné klinické praxe. Získaná data umožňují sledovat epidemiologickou charakteristiku pacientů a používané léčebné režimy, provádět analýzu léčebných odpovědí, modelování vlivu rizikových faktorů na přežívání pacientů či detailní rozbor zaznamenaných nežádoucích účinků. Systém pro sběr těchto dat je primárně orientován na léčbu pokročilého onemocnění a diseminovaných relapsů, nicméně zahrnuje všechny podstatné údaje vázané k primárnímu nádoru. Univerzální a obecně platná datová struktura registru umožňuje detailní sledování jakéhokoli léčebného schématu v logickém kontextu vývoje nemoci a s respektem k působení faktorů významně ovlivňujících léčebné výsledky.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky