Charakteristiky dlouhodobě přežívajících pacientů s pokročilým NSCLC léčených atezolizumabem v porovnání s docetaxelem – analýza studie OAK

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Atezolizumab je humanizovaná monoklonální protilátka namířená proti PD-L1 (programmed death-ligand 1), která blokuje vazbu PD-L1 na jeho receptory PD-1 a B7.1, čímž dochází k obnovení protinádorové imunity. Klíčovou studií prokazující účinnost a bezpečnost atezolizumabu v porovnání s docetaxelem u předléčených nemocných s lokálně pokročilým nebo metastatickým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) byla studie III. fáze OAK. V této studii bylo (při mediánu délky sledování 21 měsíců) při terapii atezolizumabem ve srovnání s docetaxelem dokumentováno signifikantní prodloužení celkového přežití (OS) – 13,8 měsíce vs. 9,6 měsíce (HR: 0,73; p = 0,0003) – a na základě těchto výsledků byl atezolizumab registrován u předléčených pacientů s NSCLC. Při další analýze (medián délky sledování 28 měsíců) byl potvrzen tento rozdíl v OS (medián OS 13,8 měsíce vs. 9,6 měsíce – HR: 0,75; p = 0,0006), četnost dvouletého OS dosáhla 30,9 % vs. 21,1 %. Největší přínos léčby atezolizumabem byl přitom pozorován u nemocných s vysokou expresí PD-L1 (HR pro OS: 0,40; četnost dvouletého OS 43,2 % vs. 17,4 %), nicméně signifikantní prodloužení OS bylo zaznamenáno i u pacientů s negativitou exprese PD-L1 (HR pro OS: 0,77; četnost dvouletého OS 30 % vs. 18,3 %) a rovněž nezávisle na histologickém podtypu NSCLC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky