Androgen-deprivační terapie s enzalutamidem u metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty – studie ARCHES

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Zavedení terapií cílících na androgeny znamenalo zásadní pokrok v léčbě pokročilého karcinomu prostaty. Významný přínos v léčbě časnějších stadií pokročilého karcinomu prostaty byl dokumentován zejména pro dva léky, abirateron acetát (AA) a enzalutamid (ENZA). Nedávno publikované studie, STAMPEDE a LATITUDE, prokázaly užitečnost přidání AA spolu s prednisonem k androgen-deprivační terapii (ADT) v populaci mužů s vysokorizikovým karcinomem, kteří dosud nebyli hormonálně léčeni. V obou studiích bylo dokumentováno přibližně 36–37% zlepšení celkové mortality a asi 50% zlepšení hodnot přežití bez radiografické progrese (rPFS). Na základě těchto výsledků se stala kombinace AA s ADT novým standardem léčby mužů s de novo vysokorizikovým hormonálně nepředléčeným karcinomem prostaty. V souladu s výsledky studie CHAARTED, v níž byla demonstrována účinnost docetaxelu + ADT u mužů s především vysokoobjemovou nádorovou zátěží, byly tyto terapie posunuty do časnějších fází léčebného paradigmatu. Současně probíhá snaha stanovit účinnost ENZA u mužů s karcinomem prostaty v časných fázích léčby. Enzalutamid již demonstroval svoji účinnost v léčbě mužů s metastatickým i nemetastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (CRPC). Účinnost ENZA s ADT u metastatického hormonálně senzitivního karcinomu prostaty (mHSPC) však dosud sledována nebyla. To měla napravit klinická studie ARCHES.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky