Sintilimab v léčbě relabujícího nebo refrakterního Hodgkinova lymfomu: studie ORIENT-1

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Hematoonkologie

Souhrn

Sintilimab je vysoce selektivní plně humanizovanou monoklonální protilátkou blokující interakci mezi PD-1 a příslušnými ligandy. Jeho účinnost byla aktuálně hodnocena u osob s relabující nebo refrakterní formou Hodgkinova lymfomu. Pacientům byl podáván intravenózně v dávce 200 mg každé 3 týdny až do progrese, úmrtí či neakceptovatelné toxicity. Medián doby sledování činil 10,5 měsíce. Z celého souboru nemocných (n = 92) mělo 74 objektivní odpověď hodnocenou nezávislou radiologickou komisí (IRRC). Nežádoucí účinky stupně 3–5 se vyskytly u 93 % pacientů, přičemž nejčastěji šlo o pyrexii. Závažná nežádoucí příhoda byla zaznamenána u 15 % nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky