Intenzivní antihypertenzní léčba a demence

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Možný vztah mezi minimálním kognitivním deficitem (MCI), nebo dokonce demencí a kompenzací hypertenze je často předmětem odborných diskusí. Nelze proto neupozornit na výsledky rozsáhlé recentní multicentrické studie s pacienty staršími 50 let trpícími hypertenzí, ovšem bez přítomného diabetu či anamnézy cévní mozkové příhody. Ti byli randomizováni k intenzifikované léčbě (cílová hodnota sTK 120 mm Hg a méně; n = 4 678), nebo ke standardní léčbě (cílový sTK < 140 mm Hg; n = 4 683). Medián trvání léčby činil 3,34 roku a medián celkového sledování 5,11 roku. V tomto období se demence rozvinula u 149 nemocných v intenzivně léčeném rameni oproti 179 pacientům se standardním přístupem – 7,2 vs. 8,6 případu na 1 000 osoboroků – HR: 0,83 (95% CI: 0,67–1,04). Intenzifikovaná léčba výrazněji snižovala MCI – 14,6 vs. 18,3 případu na 1 000 osoboroků – HR: 0,81 (95% CI: 0,69–0,95). Jasný vztah ke snížení rizika demence se však bohužel neprokázal.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky