Alpelisib u pokročilých solidních tumorů

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Alpelisib je α-specifický inhibitor PI3K studovaný v léčbě řady tumorů. Mezi jinými jde především o karcinom prsu (studie SOLAR-1). Aktuálně byla zjišťována jeho bezpečnost a předběžná účinnost u solidních malignit pokročilého stadia. Perorálně podáván byl celkem 33 pacientům, přičemž doporučená dávka činila 350 mg/den. Nejčastějšími nežádoucími účinky byly hyperglykemie, makulopapulární exantém (oba 48,5 %) a průjem (45,5 %). Celková odpověď byla dosažena u 3 % a kontrola onemocnění u 57,6 % nemocných. Medián přežití bez progrese činil 3,4 měsíce.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky