Paracetamol přínosem u deliria?

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Delirium vyskytující se pooperačně je klinicky velmi závažný stav, pro nějž není zcela jednoznačně definována optimální terapie. Aktuálně byl v této indikaci zjišťován možný přínos intravenózně podaného paracetamolu proti placebu v kombinaci s intravenózním propofolem či proti dexmedetomidinu, a to u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok (n = 121). Nemocní léčení paracetamolem měli signifikantně nižší výskyt deliria (10 % vs. 28 % u placeba – HR: 2,8; 95% CI: 1,1–7,8; p = 0,01), ve zbylých skupinách nebyl významný rozdíl oproti placebu bohužel zaznamenán. Paracetamol přitom významně zkracoval délku trvání deliria, snižoval počet dní strávených na oddělení intenzivní péče i potřebu užití analgetické medikace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky