Karboplatina + Nab-paklitaxel v léčbě NSCLC

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Na albumin vázaný paklitaxel (Nab-paklitaxel) nabývá na své oblibě pro výhodnější farmakologické vlastnosti. Jeho přínos v kombinaci s karboplatinou byl aktuálně hodnocen v klinické studii fáze I/II ve vztahu k ovlivnění celkového přežití a přežití bez progrese dle výkonnostního stavu (PS) u pacientů (hodnoceni pacienti s PS 2) s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Jako optimální dávka karboplatiny bylo v I. fázi definováno 6 mg/ml/min, v případě Nab-paklitaxelu pak 100 mg/m2. Ve II. fázi bylo hodnoceno 27 nemocných. Celková odpověď byla dosažena ve 44 %. Medián přežití bez známek progrese činil 5,2 měsíce a celkového přežití 14 měsíců. Vše za přijatelného bezpečnostního profilu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky