Kombinace afliberceptu a FOLFIRI u metastazujícího karcinomu střeva

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Aflibercept je látka známá svojí schopností potlačovat VEGF, díky čemuž nachází své uplatnění u makulární degenerace sítnice, stejně jako v onkologii. Právě u metastazujícího karcinomu střeva byla zkoumána jeho účinnost v dávce 4 mg/kg každé 2 týdny při současném užívání s FOLFIRI (5-fluorouracil, leukovorin, irinotekan), a to jako 2. linie léčby (n = 60). Objektivní celková odpověď (ORR) byla dosažena u 8,3 % nemocných a kontrola onemocnění (DCR) u 80,0 %. Medián doby přežití bez progrese činil 5,42 měsíce a medián celkového přežití 15,59 měsíce. Nejčastěji zaznamenanými nežádoucími účinky byly neutropenie a snížená chuť k jídlu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky