Ibuprofen, nebo jeho kombinace s paracetamolem při artroplastice kyčelního kloubu?

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Revmatologie

Souhrn

Multimodální terapeutický přístup se dnes uplatňuje u celé řady onemocnění. Jinak tomu není ani v léčbě bolesti. V recentní randomizované placebem kontrolované klinické studii u pacientů, kteří podstoupili náhradu kyčelního kloubu, se aktuálně ukázal být velkým přínosem paracetamol kombinovaný s ibuprofenem. Společně významně snižovaly spotřebu morfinu ve srovnání se samotným paracetamolem v prvních 24 hodinách po zákroku. Při jejich kombinaci přitom nevzrostl výskyt případných závažných nežádoucích účinků ve srovnání s užíváním jednotlivých látek v monoterapii. Obdobný přínos kombinace ve smyslu snížené spotřeby morfinu se však již nepodařilo prokázat ve srovnání s ibuprofenem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky