Sakubitril/valsartan u akutního srdečního selhání

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Akutní srdeční selhání si jen v USA vyžádá více než jeden milion hospitalizací v každém roce. V minulých letech byla do léčby srdečního selhání úspěšně implementována kombinace sakubitrilu s valsartanem. Ačkoliv její klinický přínos je zřejmý a opírá se o kvalitní data klinických studií, až dosud jsme postrádali informace ohledně přínosu sakubitril/valsartanu právě u pacientů s akutním srdečním selháním. Soubor 881 nemocných s danou diagnózou tak byl randomizován k léčbě enalaprilem, nebo uvedenou fixní kombinací. Právě nasazení kombinace bylo provázeno výraznějším poklesem koncentrace NT-proBNP (p < 0,001), a to již od prvního týdne léčby. Při hodnocení činnosti ledvin, výskytu hyperkalemie, symptomatické hypotenze nebo angioedému nebyly mezi oběma skupinami zjištěny žádné rozdíly.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky