Intravenózní železo u hemodialyzovaných pacientů

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Vnitřní lékařství

I přesto, že intravenózní železo je běžně podáváno nemocným podstupujícím hemodialýzu, scházejí relevantní komparativní údaje ohledně klinické účinnosti užívaných režimů. V multicentrické otevřené randomizované studii byl proto u hemodialyzovaných pacientů (n = 2 141) porovnáván přínos vysoké (400 mg měsíčně) a nízké (0–400 mg měsíčně) dávky železa s primárně hodnoceným kompozitním ukazatelem zahrnujícím nefatální infarkt myokardu, nefatální iktus, hospitalizaci pro srdeční selhání a úmrtí. Při mediánu sledování 2,1 roku byla u vysoce dávkované skupiny nemocných zřejmá nižší spotřeba erytropoetinu – 29 757 IU vs. 38 805 IU. Poněkud nižší byl v této skupině i výskyt primárního parametru – 29,3 % vs. 32,3 % – HR: 0,85 (95% CI: 0,73–1,00; p < 0,001 pro non-inferioritu a p = 0,04 pro superioritu).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky