Ambroxol v léčbě demence

Číslo: 2 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Ambroxol se dnes jednoznačně řadí mezi nejčastěji využívaná expektorancia. Vzhledem k jeho schopnostem modulovat propustnost natriových kanálů je využíván rovněž v léčbě bolesti v krku a nejnovější studie naznačují i jeho možné budoucí využití v léčbě demence při Parkinsonově chorobě. Ověřit tuto možnost u 75 dobrovolníků se středně těžkou až těžkou formou choroby má za úkol dvojitě zaslepená randomizovaná studie II. fáze, která je v těchto dnech právě zahajována. Vlastní hypotéza možného přínosu ambroxolu se opírá o dřívější zjištění, dle kterého je ambroxol chaperonem pro gen β-glukocerebrosidázy, a je tedy schopen zvýšit její tvorbu, čímž by mohl pomoci narušit agregované proteiny α-synukleinu v subkortikálních a kortikálních oblastech mozku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky