Multioborový pohled na pacienta s revmatickým onemocněním

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Souhrn

Dne 10. 1. 2019 se v Konferenčním centru Roháč v rámci Třeboňských revmatologických dnů konalo satelitní sympozium společnosti Merck Sharp & Dohme s.r.o. s názvem „Multioborový pohled na pacienta s revmatickým onemocněním“. Moderování sympozia se ujali prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., a prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc., a své příspěvky zde prezentovali prof. MUDr. Ladislav Šenolt, Ph.D. (Revmatologický ústav, Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha), doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D. (Gynekologicko-porodnická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha) a prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. (III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Molekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky