Sekukinumab v léčbě palmoplantární psoriázy indukované inhibitory TNF u pacientů s ankylozující spondylitidou

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Dermatologie, Revmatologie
Autoři: MUDr. Marian Tošovský
Autoři - působiště: II. interní gastroenterologická klinika LF UK a FN, Hradec Králové

Souhrn

Inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru-α (TNFi) jsou účinným lékem v léčbě ankylozující spondylitidy (AS). Přestože je účinnost TNFi prokázána i v léčbě psoriázy a psoriatické artritidy a jsou pro tato onemocnění vhodným a účinným lékem, jsou popsány případy vzácných nežádoucích účinků, při nichž paradoxně dojde k novému výsevu psoriázy u pacientů s AS během terapie TNFi. V tu chvíli stojíme před problémem, jak takového pacienta dále léčit. Kromě tumor nekrotizujícího faktoru-α (TNF-α) hraje ústřední roli v patogenezi ankylozující spondylitidy, psoriázy i psoriatické artritidy rovněž interleukin (IL)-17.

V nedávné době pak byla prokázána účinnost inhibitorů IL-17 u všech těchto diagnóz a tyto léky se staly součástí denní praxe.

V následujícím textu jsou popsány případy dvou pacientů s AS léčených TNFi s dobrým účinkem, u kterých během terapie došlo k výsevu palmoplantární psoriázy. U obou těchto pacientů jsme zvolili změnu terapie na přípravek s jiným mechanismem účinku – inhibitor IL-17.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky