Nové indikace léčby anakinrou

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie
Autoři: prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc.
Autoři - působiště: Centrum dětské revmatologie VFN, Klinika dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: anakinra, Stillova nemoc, autoinflamatorní onemocnění, syndromy periodické horečky
Citace: Doležalová P. Nové indikace léčby anakinrou. Farmakoterapie 2019
15(3):333–337.

Pokroky v chápání imunogenetických mechanismů onemocnění v posledních letech umožňují cílenější volbu modulátorů imunitní odpovědi a otevírají nové možnosti účinné terapie závažných chronických či rekurentních zánětlivých onemocnění. Interleukin (IL)-1 je klíčovým cytokinem podílejícím se na rozvoji onemocnění spojených s poruchou vrozených imunitních mechanismů. Jeho blokáda za použití anakinry se uplatňuje v léčbě některých revmatických, ale zejména autoinflamatorních onemocnění u dětí i dospělých. Mezi hlavní indikace patří Stillova nemoc a monogenní periodické horečky typu kryopyrinopatií. Účinek blokády IL-1 byl ale prokázán i u řady dalších autoinflamatorních onemocnění, např. syndromu hyper-IgD, familiární středomořské horečky, periodického syndromu asociovaného s receptorem pro TNF či rekurentní idiopatické perikarditidy. Anakinra může být život zachraňujícím léčivem u závažných stavů charakteru syndromu aktivace makrofágů či sekundární amyloidózy. Díky krátkému biologickému poločasu jsou rizika spojená s infekčními komplikacemi biologické léčby anakinrou menší než u jiných biologik a její snášenlivost pacienty je velmi dobrá.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky