Účinnost a bezpečnost baricitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. David Suchý, Ph.D.
Autoři - působiště: Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň
Klíčová slova: baricitinib, revmatoidní artritida, inhibice JAK
Citace: Suchý D. Účinnost a bezpečnost baricitinibu u pacientů s revmatoidní artritidou. Farmakoterapie 2019
15(3):338–342.

V léčbě revmatoidní artritidy se standardně uplatňují tradiční léky, jako je metotrexát. Přibližně jedna třetina nemocných však terapii metotrexátem nesnáší a musí tuto léčbu přerušit. Pro tyto nemocné pak může být významným přínosem léčba založená na inhibici Janusových kináz (JAK). Baricitinib je selektivní inhibitor JAK1 a JAK2, který prokázal účinnost a příznivý bezpečnostní profil v řadě klinických sledování u nemocných s revmatoidní artritidou. Výhodou baricitinibu je rovněž frekvence a způsob podávání – 1x denně ve formě tablety.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky