Novinky v léčbě psoriatické artritidy

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie
Autoři: MUDr. Martina Olejárová, CSc.
Autoři - působiště: Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha
Klíčová slova: psoriatická artritida, konvenční syntetické chorobu modifikující léky, csDMARD, cílené syntetické chorobu modifikující léky, tsDMARD, biologická léčba, inhibitory TNF-α, inhibitory IL-17

Souhrn

Léčba psoriatické artritidy by měla být vedena revmatologem ve spolupráci s dermatologem, případně dalším specialistou. Strategie léčby psoriatické artritidy je vedena podle doporučení České revmatologické společnosti, která vycházejí z doporučení mezinárodních. U lehčích forem užíváme nesteroidní antirevmatika a i. a. glukokortikoidy, u závažnějších forem (polyartikulární postižení, vysoká aktivita, extraartikulární manifestace) pak konvenční syntetické chorobu modifikující léky (metotrexát, sulfasalazin, leflunomid, cyklosporin A). Při závažném průběhu onemocnění nebo nedostatečné odpovědi na tuto léčbu je indikována léčba biologická (inhibitory TNF-α nebo inhibitory IL-17), příp. léčba cílenými syntetickými chorobu modifikujícími léky (apremilast, tofacitinib).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky