Riziko žilního tromboembolismu u pacientů s revmatoidní artritidou léčených tofacitinibem vs. inhibitory TNF-α

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Souhrn

Mezi moderní léčiva určená k terapii revmatoidní artritidy (RA) v současné době patří biologické léky (anti-TNF-α a anti-CD20 léky, inhibitory interleukinů, inhibitor aktivace T-lymfocytů), aplikované parenterálně, a cílené syntetické léky (inhibitory Janusových kináz [JAK]), podávané perorálně. Využití inhibitorů JAK (tofacitinib, baricitinib) se stále rozšiřuje, a tyto léky se tak stávají významnou léčebnou alternativou u pacientů s RA i jinými systémovými imunitně zprostředkovanými zánětlivými chorobami.

Poznatky o bezpečnosti a snášenlivosti inhibitorů JAK v podmínkách běžné klinické praxe jsou vzhledem k omezeným postmarketingovým zkušenostem stále shromažďovány. V klinických studiích s baricitinibem bylo zaznamenáno potenciálně zvýšené riziko žilního tromboembolismu (VTE), zejména při podávání baricitinibu ve vyšší dávce (4 mg), proto byl americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) baricitinib registrován pouze v dávce 2 mg. Dosud přitom není jasné, zda je riziko VTE důsledkem inhibice JAK, a zda se tedy vztahuje i k tofacitinibu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky