Dlouhodobá bezpečnost léčby revmatoidní artritidy tofacitinibem (9,5 roku) – souhrnná analýza studií zahrnutých do klinického programu vývoje

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Souhrn

Klinická účinnost a bezpečnost tofacitinibu, inhibitoru Janusových kináz, v monoterapii nebo v kombinaci s konvenčními syntetickými chorobu modifikujícími antirevmatickými léky (csDMARD; zejména s metotrexátem [MTX]), byla u pacientů s revmatoidní artritidou (RA) demonstrována v řadě randomizovaných klinických studií. Autoři posteru z posledního kongresu ACR shrnuli poznatky týkající se bezpečnosti ze studií I., II., III. fáze a fáze IIIb/IV, včetně otevřených dlouhodobých extenzí.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky