Vliv etanerceptu na strukturální změny na sakroiliakálních kloubech na MR u pacientů s non-radiografickou axiální spondyloartritidou – analýza studie EMBARK

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Fokus: Revmatologie
Obor: Revmatologie

Sakroiliitida je považována za typický znak axiální spondyloartritidy (axSpA). Je spojena se strukturálními změnami vzniklými na podkladě zánětu, které mohou mít podobu erozí (v časné fázi) až sklerózy či ankylózy (v pozdních fázích). Sakroiliitida bývá přítomna již v počátcích onemocnění, nicméně pomocí RTG může být detekována až za několik let po vypuknutí axSpA, i proto nebylo její ovlivnění dosud využíváno jako sledovaný ukazatel v klinických studiích posuzujících účinnost léků. Magnetická rezonance (MR) přináší v tomto směru značnou výhodu, neboť umožňuje detekci zánětlivých změn záhy po nástupu onemocnění. Pomocí MR lze tedy odhalit strukturální léze již u pacientů s non-radiografickou axSpA (nr-axSpA). Na T1 váženém obraze je možné pozorovat eroze; zvýšený signál na STIR sekvenci značí aktivní zánět. Po odeznění zánětu se v místě erozí vytváří reparativní tkáň, tzv. backfill. Na T1 váženém obraze lze rovněž pozorovat tukovou metaplazii či ankylózu.

Ovlivnění strukturálních změn pomocí anti-TNF-α léků u pacientů se SpA nebylo dosud pomocí RTG páteře prokázáno, neboť tato metoda není dostatečně senzitivní k průkazu změn během časového rámce studie. V malé, placebem kontrolované klinické studii využívající MR u pacientů s axSpA však byl naznačen přínos adalimumabu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky