Pseudoprogrese imitující kostní metastázu u pacienta léčeného nivolumabem pro metastazující melanom

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Ivana Krajsová, MBA 1
MUDr. Jiří Jahoda 2
MUDr. Martin Syrůček 3
MUDr. Roman Kučera 4
Autoři - působiště: 1 Kožní klinika 1. LF UK a VFN, Praha
2 Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
3 Oddělení patologie, Nemocnice Na Homolce, Praha
4 Oddělení neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha

Souhrn

Nivolumab je plně humánní IgG4 monoklonální protilátka proti PD-1 receptoru (programmed death-1). Svou vysokou afinitou k receptoru PD-1 ho dokáže účinně blokovat, a tím bránit vzniku vazby s ligandy PD-L1 a PD-L2. Nemůže tak dojít ke spuštění fyziologického inhibičního účinku receptoru PD-1, T-lymfocyty zůstávají aktivované a mohou reagovat proti nádorovým buňkám. Od roku 2010 byly publikovány výsledky řady studií, které potvrdily vysokou účinnost nivolumabu v léčbě metastazujícího melanomu i dalších nádorů. Terapie je provázena nízkou a ve většině případů dobře zvládnutelnou toxicitou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky