Olaparib v léčbě recidivujícího karcinomu ovaria

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Anna Germanová
Autoři - působiště: Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Souhrn

Maligní epiteliální nádory ovarií, vejcovodu a primární peritoneální karcinomy (primary peritoneal serous tumor – PPST) jsou prognosticky nepříznivé nádory. Až v 75 % případů je nádorové onemocnění diagnostikováno ve stadiu III–IV a u většiny pacientek recidivuje. Pět let od stanovení diagnózy přežívá pouze 45 % pacientek.

Léčba nemocných s recidivujícím karcinomem ovaria je obvykle individualizována s ohledem na interval do progrese onemocnění (PFI), stav pacientky, její komorbidity, snášenlivost a toxicitu předešlých linií chemoterapie a na status BRCA.

Status BRCA, nosičství patogenní mutace v genech BRCA1 nebo BRCA2, je v současné době považován za prediktor výsledku léčby. Pacientky s touto mutací mají jinou prognózu, jinak odpovídají na chemoterapii, a navíc se u nich nově také uplatňuje cílená léčba inhibitory poly(ADP-ribóza)polymerázy (PARP).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky