Přežití pacientů v závislosti na skóre MSKCC při léčbě sunitinibem v 1. linii léčby mRCC

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Onkologie
Autoři: prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA 1
Na analýze spolupracovali
doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D. 2
prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D. 3
MUDr. Jindřich Kopecký, Ph.D. 4
doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D. 5
MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D. 6
MUDr. Kateřina Kopečková 7
Ing. Tomáš Mlčoch 8
MUDr. Tomáš Doležal, Ph.D. 8
MUDr. Ondřej Fiala 9
Autoři - působiště: 1 Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň
2 Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav a LF MU, Brno
3 Onkologická klinika LF UP a FN, Olomouc
4 Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN, Hradec Králové
5 Onkologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
6 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
7 Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
8 IHETA, Praha
9 Onkologická a radioterapeutická klinika LF UK a FN, Plzeň

Souhrn

Vstup inhibitorů tyrosinkináz (TKI) do 1. linie léčby metastatického světlobuněčného karcinomu ledviny (mRCC) znamenal významný přínos pro léčbu našich pacientů. Sunitinib byl prvním z nich a stále hraje zásadní roli v léčbě 1. linie. Pokusili jsme se analyzovat, jakých výsledků je dosahováno touto léčbou v klinické praxi našich pracovišť. Data o účinnosti a bezpečnosti cílené léčby mRCC jsou soustřeďována do registru RENIS, který je schopen poskytnout unikátní databázi o velkém rozsahu, z níž lze zjistit účinnost léčby a prognostická data.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky