Screening hepatocelulárního karcinomu a kvalita surveillance v reálné praxi

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Léčba hepatocelulárního karcinomu
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Kristýna Kubíčková 1
MUDr. Petr Hříbek 1
MUDr. Michal Koula 1
prof. MUDr. Petr Urbánek, CSc. 1
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D. 1
MUDr. Jiří Lacman, Ph.D. 2
MUDr. Hana Parobková 2
Tomáš Tůma 2
Autoři - působiště: 1 Interní klinika, Oddělení gastroenterologie, hepatologie a metabolismu, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
2 Radiodiagnostické oddělení, Ústřední vojenská nemocnice, Praha
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom, ultrasonografie jater, screening, surveillance
Citace: Kubíčková K, Hříbek P, Koula M, et al. Screening hepatocelulárního karcinomu a kvalita surveillance v reálné praxi. Farmakoterapie 2019;15(3):384–389.

Souhrn

Vypracování optimální metodiky screeningu hepatocelulárního karcinomu se věnovala celá řada prací. Dosud nejrozsáhlejší studie byla provedena u pacientů s chronickou infekcí HBV, kde byla dokumentována prospěšnost screeningu pomocí ultrasonografie jater. Na základě těchto dat se ultrasonografie jater prováděná v šestiměsíčních intervalech stala doporučenou screeningovou metodou pro hepatocelulární karcinom ve většině současných guidelines. Úloha AFP ve screeningu a potažmo i v diagnostice přitom zůstává kontroverzní. Další markery jsou předmětem intenzivního výzkumu. V České republice jsou do screeningu zahrnuti pacienti s cirhózou jakékoliv etiologie, pacienti s chronickou infekcí HBV a dále nemocní s významnou jaterní fibrózou při infekci HCV či NASH. Přestože je ultrasonografie jater v našich podmínkách levnou a široce dostupnou metodou, reálné procento pacientů podstupujících pravidelné vyšetřování v rámci surveillance hepatocelulárního karcinomu je velmi nízké.

Literatura

Kubíčková K, Hříbek P, Koula M, et al. Screening hepatocelulárního karcinomu a kvalita surveillance v reálné praxi. Farmakoterapie 2019;15(3):384–389.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky