Porovnání výsledků léčby HCC sorafenibem ve studii SHARP a v klinické praxi

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Minitéma čísla: Léčba hepatocelulárního karcinomu
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Eugen Kubala 1
MUDr. Lucie Žitňanská 1
MUDr. Kristýna Kubíčková 2
MUDr. Petr Hříbek 2
Autoři - působiště: 1 Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
2 Interní klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha

Souhrn

Hepatocelulární karcinom (HCC) je velmi heterogenní onemocnění, základ jeho léčby spočívá ve včasné diagnóze a chirurgické léčbě. Často je však diagnostikován pozdě, rozsah onemocnění je příliš velký a léčebné možnosti jsou omezené. Avšak i v léčbě neresekabilního či pokročilého nebo metastazujícího HCC došlo v posledních letech k výraznému pokroku. Standardem léčby se stalo podávání sorafenibu. Transkatetrální arteriální chemoembolizace (TACE) je indikována u asymptomatických pacientů s vícečetnými ložisky, bez známek cévní invaze a mimojaterního šíření. V případě pozitivní odpovědi na léčbu TACE je prodlouženo přežití těchto pacientů. TACE je možné také kombinovat s léčbou sorafenibem. Do 1. linie léčby pokročilého či metastazujícího HCC patří nově také lenvatinib, ve 2. linii jsou indikovány kabozantinib, regorafenib, ramucirumab a zástupce imunoterapie nivolumab.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky