Ravulizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Nová léčiva / Nové indikace
Obor: Hematoonkologie
Autoři: MUDr. Libor Červinek, Ph.D.
Autoři - působiště: Interní hematologická a onkologická klinika LF MU a FN, Brno
Klíčová slova: ravulizumab, eculizumab, paroxysmální noční hemoglobinurie
Citace: Červinek L. Ravulizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie. Farmakoterapie 2019;15(3):397–403.

Souhrn

Ravulizumab je nový inhibitor komplementu, který poskytuje rychlou, kompletní a setrvalou inhibici složky komplementu C5. Bezpečnost a účinnost ravulizumabu u pacientů s paroxysmální noční hemoglobinurií (PNH) byla ověřena ve dvou otevřených randomizovaných klinických studiích III. fáze, které byly zaměřeny na non-inferioritu ravulizumabu ve srovnání, s eculizumabem. Jednalo se o léčbu pacientů s PNH, kteří nebyli dosud léčeni inhibitorem komplementu (studie 301), a o pacienty, kteří byli léčeni inhibitorem komplementu (eculizumab) a byli převedeni na ravulizumab (studie 302). V klinické studii 301 prokázal ravulizumab podávaný každých 8 týdnů non-inferioritu ve všech primárních i sekundárních cílech studie. V klinické studii 302 ravulizumab podávaný každých 8 týdnů prokázal non-inferioritu ve všech primárních a sekundárních cílech studie. Pacienti s PNH léčení inhibitorem komplementu mohou být bezpečně a účinně převedeni z léčby eculizumabem na ravulizumab.

Literatura

Červinek L. Ravulizumab v léčbě paroxysmální noční hemoglobinurie. Farmakoterapie 2019;15(3):397–403.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky