Zhodnocení výsledků léčby bazálními inzuliny druhé generace na podkladě dat získaných ze studií z reálné klinické praxe

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: MUDr. Petr Žák
Autoři - působiště: II. interní klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: reálná klinická praxe, RWE, RWD, klinické studie, RCT, inzulin degludek, IDeg, inzulin glargin, Gla-300, riziko hypoglykemie
Citace: Žák P. Zhodnocení výsledků léčby bazálními inzuliny druhé generace na podkladě dat získaných ze studií z reálné klinické praxe. Farmakoterapie 2019; 15(3):404–407.

Souhrn

Evropská unie (EU) se rozhodla pro spuštění iniciativy „real world evidence“, která posuzuje využitelnost dat získaných z reálné klinické praxe regulačními úřady. Ve slovníku Get Real Glossary of Definitions of Common Terms najdeme pod pojmem reálná klinická praxe (real world evidence – RWE) analýzu/syntézu dat z reálné praxe (real world data – RWD). V současnosti máme k dispozici srovnání výsledků léčby první a druhou generací bazálních inzulinů u pacientů s diabetem 2. typu založené na RWE datech z programu studií DELIVER. Dále máme k dispozici výsledky rozsáhlé neintervenční observační studie CONFIRM. Účinnost a bezpečnost léčby bazálními inzuliny druhé generace IDeg (inzulin degludek) a Gla-300 (inzulin glargin 300 U/ml) byla v RWE studiích jasně prokázána. Je zdokumentován nesporný přínos druhé generace ve srovnání s první generací bazálních inzulinů. Přítomné riziko hypoglykemie při léčbě IDeg a Gla-300 bylo vyhodnoceno různě ve studiích programu DELIVER a ve studii CONFIRM. Metodologické odlišnosti a parametry vybrané do metody tzv. propensity skóre použité pro srovnání výsledků léčby ve studiích DELIVER D+ a CONFIRM se mohly podílet na odlišném výsledném riziku hypoglykemie při léčbě inzuliny IDeg a Gla-300.

Literatura

Žák P. Zhodnocení výsledků léčby bazálními inzuliny druhé generace na podkladě dat získaných ze studií z reálné klinické praxe. Farmakoterapie 2019; 15(3):404–407.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky