Léčba mozkových metastáz u nemalobuněčného karcinomu plic

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie, Pneumologie
Autoři: MUDr. Libor Havel
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha
Klíčová slova: karcinom plic, mozkové metastázy, chemoterapie, cílená léčba, imunoterapie, radioterapie
Citace: Havel L. Léčba mozkových metastáz u nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2019;15(3):408–417.

Souhrn

Mozkové metastázy jsou u nemocných s plicním karcinomem častou komplikací, která významně zhoršuje jejich prognózu. Se zlepšováním přežívání nemocných s plicním karcinomem se frekvence výskytu mozkových metastáz zvyšuje. Velmi vysoká je pak u nemocných, kteří mají nádory s řídícími mutacemi. Klasické léčebné postupy představují chirurgická resekce a radioterapie mozku (ozáření celého krania či stereotaktické ozáření). Chemoterapie má v léčbě mozkových metastáz omezený význam pro špatnou schopnost překonávat hematoencefalickou bariéru. Tyrosinkinázové inhibitory změnily léčebnou strategii u nádorů s řídícími mutacemi. Některé nízkomolekulární tyrosinkinázové inhibitory jsou schopny hematoencefalickou bariéru překonávat a vykazují významnou intrakraniální aktivitu. Další významný pokrok v léčbě mozkových metastáz představuje zavedení imunoterapeutik, která také prokázala intrakraniální aktivitu.

Literatura

Havel L. Léčba mozkových metastáz u nemalobuněčného karcinomu plic. Farmakoterapie 2019;15(3):408–417.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky