Adalimumab a infliximab – porovnání originálních a biosimilárních léků pomocí vícerozměrné analýzy dat

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Farmaceutická medicína
Obor: Revmatologie
Autoři: doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. 1
Mgr. Sylvie Pavloková 1
PharmDr. Martina Vetchá 2
MUDr. Eva Dokoupilová 1,3
Autoři - působiště: 1 Ústav technologie léků, Farmaceutická fakulta, Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno
2 GlaxoSmithKline, s.r.o., Praha
3 Revmatologie a osteologie MEDICAL PLUS, s.r.o., Uherské Hradiště
Klíčová slova: adalimumab, infliximab, biosimilární léky, porovnání, PCA
Citace: Vetchý D, Pavloková S, Vetchá M, Dokoupilová E. Adalimumab a infliximab – porovnání originálních a biosimilárních léků pomocí vícerozměrné analýzy dat. Farmakoterapie 2019;15(3):460–464.

Souhrn

V současnosti je publikován omezený počet dostatečně robustních klinických studií zaměřených na přímé porovnání originálních a biosimilárních léčivých přípravků. Analýza hlavních komponent (PCA) je statistická metoda umožňující kombinovat proměnné nebo sumarizovat výsledky z více obdobně zaměřených studií do jednoho grafu na základě podobnosti. Pomocí PCA se mimo jiné zjistilo, že originální adalimumab dosahoval při léčbě revmatoidní artritidy vyšší účinnosti v porovnání se svými biosimiláry a že většina nežádoucích účinků a nalezených protilátek nabývala nejvyšších hodnot u skupin pacientů, u nichž byla v rámci léčby psoriázy provedena opakovaná záměna. Při léčbě infliximabem pak pacienti léčení originálním přípravkem měli méně vážných nežádoucích účinků před zaměněním, následně se při podávání biosimilárního infliximabu objevilo více protilátek. Případně, čím menší byl výskyt protilátek před zaměněním originálního infliximabu jeho biosimilárem, tím méně nežádoucích účinků vedoucích k vysazení léčby bylo zaznamenáno po zaměnění. Ovšem pro potvrzení uvedených závislostí v širším měřítku a pro případnou aplikaci metod pro určení statistické významnosti je potřeba realizovat více obdobně zaměřených studií.

Literatura

Vetchý D, Pavloková S, Vetchá M, Dokoupilová E. Adalimumab a infliximab – porovnání originálních a biosimilárních léků pomocí vícerozměrné analýzy dat. Farmakoterapie 2019;15(3):460–464.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky