Doporučení Evropské federace pro bolesti hlavy týkající se použití monoklonálních protilátek cílících na CGRP nebo jeho receptor v prevenci migrény

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Neurologie

Souhrn

Profylaktická léčba migrény se dosud opírala především o β-blokátory, antiepileptika, blokátory kalciových kanálů, antidepresiva a antagonisty serotoninových receptorů. Nejde přitom o léčbu optimální. Terapie bývá často doprovázena významnou toxicitou nebo nedostatečnou účinností, adherenci pacienta k léčbě může zhoršovat také časový odstup mezi zahájením léčby a nástupem klinického účinku. Proto míra adherence k aktuálně dostupné léčbě migrény po 1 roce bývá uváděna pouze okolo 20 %.

K prevenci migrény jsou nyní nově k dispozici čtyři monoklonální protilátky (MoAb), které působí na dráhu peptidu spojeného s genem pro kalcitonin (calcitonin gene-related peptide – CGRP). Na receptor pro CGRP se zaměřuje MoAb s názvem erenumab. Zbylé tři MoAb, eptinezumab, fremanezumab a galcanezumab, cílí na peptid CGRP. Tyto MoAb byly vyvinuty specificky pro léčbu migrény (zatímco ostatní dostupná léčiva byla vyvinuta pro jinou indikaci než migréna a jejich mechanismus ovlivnění migrénové patofyziologie zůstává nejasný). Zdá se také, že MoAb působící na dráhu CGRP (CGRP MoAb) mají příznivý bezpečnostní profil.

Evropská federace pro bolest hlavy (EHF) zpracovala tato doporučení jako pomoc při klinickém rozhodování o užívání CGRP MoAb. Veškerá zde uvedená doporučení jsou podložena důkazy nebo se opírají o názory expertů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky