FOLFIRI-3 + aflibercept u předléčených pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Standardem 2. linie léčby pacientů s metastatickým kolorektálním karcinomem (mCRC) je chemoterapie založená na fluoropyrimidinech s irinotekanem (FOLFIRI) nebo oxaliplatinou (FOLFOX), v kombinaci s antiangiogenním přípravkem nebo protilátkou proti receptoru endoteliálního růstového faktoru (anti-EGFR). Rozdělení dávky irinotekanu na 1. a 3. den každého cyklu, označované jako režim FOLFIRI-3, přineslo více odpovědí na léčbu než FOLFIRI, a proto je před ním v některých centrech upřednostňováno. Přidáním afliberceptu k FOLFIRI se prodlužuje medián přežití bez progrese (PFS) o 2,3 měsíce a medián celkového přežití (OS) o 1,1 měsíce. Tato studie jako první přináší výsledky léčby režimem FOLFIRI-3 v kombinaci s afliberceptem u pacientů s předléčeným mCRC.

Komentář ke studii

MUDr. Zdeněk Linke

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky