Sekukinumab je superiorní vůči ustekinumabu s ohledem na vyčištění kůže u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – studie CLARITY

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

Léčebné postupy u psoriázy zahrnují spektrum od tradiční topické léčby a fototerapie až po systémové intervence, které cílí na různá místa imunitního systému. Systémové terapie pokročily až k zacílení na cytokiny specifické pro psoriázu, jako jsou např. interleukiny IL-12/23 nebo IL-17A a s nimi spojené signální dráhy.

Ustekinumab (inhibitor IL-12/23) prokázal svoji klinickou účinnost ve studiích III. fáze, a to podle míry odpovědí PASI (Psoriasis Area Severity Index), v porovnání s etanerceptem.

Sekukinumab je plně humánní monoklonální protilátka, která selektivně neutralizuje IL-17A, klíčový efektorový cytokin zahrnutý do rozvoje psoriázy. Sekukinumab byl hodnocen v dvojitě zaslepené studii CLEAR, v níž byla pro sekukinumab (79,0 %) prokázána superiorita oproti ustekinumabu (57,6 %) podle odpovědi PASI 90 v 16. týdnu (p < 0,0001) a v 52. týdnu (p < 0,0001). Superiorita klinické účinnosti u pacientů léčených sekukinumabem byla asociována také se signifikantně větším zlepšením kvality života spojené se zdravím (HRQoL) oproti nemocným léčeným ustekinumabem.

Studie CLARITY je druhou studií s head- -to-head porovnáním sekukinumabu a ustekinumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou. Na rozdíl od studie CLEAR, CLARITY zahrnovala výrazně větší populaci pacientů (1 102 vs. 676 pacientů), měla větší podíl pacientů z USA (64,2 % vs. 12,6 %) a hodnocení primárních cílů v ní bylo naplánováno již do 12. týdne (oproti 16. týdnu ve studii CLEAR).

Komentář ke studii

doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky