Vliv ixekizumabu na svědění a PASI u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou – analýza dat ze dvou randomizovaných studií III. fáze

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Dermatologie

Souhrn

U pacientů s psoriázou je svědění jedním z vysoce prevalentních a velmi obtěžujících symptomů, který má negativní dopad na kvalitu pacientova života, a to včetně jeho sociální a emocionální stránky. Kontrola chronického svědění, a tím i nutkavého škrábání kůže pacientem, může nejen zásadním způsobem zlepšit kvalitu pacientova života, ale může také vést ke snížené četnosti, nebo dokonce k prevenci relapsů psoriázy.

V léčbě plakové psoriázy již byla opakovaně prokázána účinnost biologických léčiv, a to včetně jejich pozitivního vlivu na svědivost. Studie s biologickými léky, které cílí na TNF-α, interleukin (IL)-12/-23 a IL-17A, doložily signifikantní pokles svědění u pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou. Ukázalo se, že léky, které inhibují nebo atenuují aktivitu IL-17A, mají velmi dobrou účinnost, právě co se týče omezení svědivosti. Ixekizumab (IXE) je monoklonální protilátka s vysokou afinitou, která selektivně cílí na IL-17A (jde tedy o antagonistu IL-17A). U pacientů se středně těžkou až těžkou plakovou psoriázou prokázal IXE signifikantně vyšší účinnost oproti etanerceptu (ETN), ustekinumabu, metotrexátu a fumarátům. Léčbě IXE se věnovala celá řada studií. Předmětem této post hoc analýzy bylo analyzovat data ze dvou nedávných randomizovaných studií s IXE u pacientů s psoriázou a zhodnotit vliv IXE na svědivost a zlepšení psoriatické kůže.

Komentář ke studii

MUDr. Alena Machovcová, Ph.D., MBA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky