Nová data o léčbě larotrectinibem

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Larotrectinib je nový perorální, vysoce selektivní inhibitor tropomyosinové receptorové kinázy (TRK), který je schválen americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) pro léčbu dospělých a pediatrických pacientů s lokálně pokročilými nebo metastatickými solidními nádory s fúzním genem pro neurotropní tyrosinkinázový receptor (NTRK). Na letošním výročním setkání American Society of Clinical Oncology (ASCO) byla prezentována nová data ohledně míry odpovědi na léčbu (ORR) u dospělých i u dětí a také klinického přínosu u pacientů s primárními nádory CNS nebo mozkovými metastázami.

Analýza poměrně rozsáhlého souboru dětských pacientů s TRK-pozitivními nádory, který zahrnul pacienty s různými typy nádorů, různého věku, včetně mozkových metastáz či primárních nádorů CNS (n = 34), ukázala při léčbě larotrectinibem ORR 94 %, včetně 12 kompletních odpovědí na léčbu (CR), 18 potvrzených částečných odpovědí (PR) a 2 zatím nepotvrzených. V čase uzávěrky dat pro analýzu nebyl medián trvání odpovědi (DOR) dosažen (rozmezí 1,6–26,7 měsíce). Přibližně 84 % pacientů mělo přínos z léčby larotrectinibem déle než 1 rok.

U dospělých pacientů se 14 různými typy nádorů (n = 74) dosáhla ORR podle hodnocení investigátorů 76 % (s 9 % CR), podle hodnocení nezávislé komise, která hodnotila výsledky 65 pacientů, byla ORR 68 % (17 % CR).

Analýza u pacientů s mozkovými metastázami s pozitivitou fúzního genu NTRK (n = 6) ukázala PR u 60 % pacientů a stabilizaci onemocnění (SD) u 20 % pacientů. Ve skupině s primárními tumory CNS (n = 9) bylo dosaženo kontroly onemocnění u všech hodnocených pacientů.

V dalším hodnocení byla u dospělých i pediatrických pacientů hodnocena kvalita života při léčbě larotrectinibem. Zlepšení bylo zaznamenáno poměrně rychle (mezi 3. a 5. cyklem léčby) a přetrvávalo u většiny pacientů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky