Plazomicin u komplikovaných infekcí močových cest

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Urologie

Souhrn

Stále vzrůstající a stále častěji zmiňovaná bakteriální rezistence je problematická napříč všemi podskupinami antibiotik i oblastmi jejich využití. Plazomicin je nově vyvinuté aminoglykosidové antibiotikum s výraznou baktericidní aktivitou vůči polyrezistentním bakteriím Enterobacteriace, včetně těch, které jsou rezistentní ke karbapenemům. Aktuálně tak byla zjišťována jeho účinnost (15 mg/kg 1x denně) u 609 pacientů s komplikovanými infekcemi močových cest, včetně akutní pyelonefritidy, a to ve srovnání s meropenemem (1 g každých 8 hodin). Prokázána byla non-inferiorita vůči meropenemu ve vztahu k primárně hodnocenému kompozitnímu ukazateli (klinické vyléčení + mikrobiální eradikace) – 88 % vs. 91,4 % na 5. den léčby. Při následném vyšetření v době mezi 24. a 32. dnem od zahájení léčby byla mikrobiální recidiva zjištěna s nižší četností právě u nemocných léčených plazomicinem (3,7 % vs. 8,1 %) a totéž se týkalo i klinického relapsu (1,6 % vs. 7,1 %).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky