Trastuzumab emtansin v léčbě HER2-pozitivního karcinomu prsu

Číslo: 3 / 2019 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Pacientky s reziduálním invazivním karcinomem prsu po absolvované neoadjuvantní chemoterapii společně s cílenou léčbou proti HER2 mají horší prognózu než pacientky bez reziduální choroby. Emtansin v konjugaci s trastuzumabem je maytansinový derivát působící jako inhibitor mikrotubulu, a nabízí tak prospěch u již předléčené populace. Aktuálně byla účinnost tohoto komplexu hodnocena v otevřené klinické studii III. fáze a porovnávána s trastuzumabem v monoterapii (n = 1 486). V rámci interim analýzy se invazivní forma nemoci nebo úmrtí vyskytly u 22,2 % osob užívajících monoterapii, ovšem pouze u 12,2 % v případě fixní kombinace. S tím korespondoval i vyšší počet nemocných, kteří po třech letech od zahájení léčby byly bez známek invazivního onemocnění (88,3 vs. 77,0 %), i delší interval přežití bez známek invazivní nemoci – HR pro úmrtí nebo invazivní proces: 0,50 (95% CI: 0,39–0,64; p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky